Pori Energialle inWorks Heat –ratkaisu

Pori Energia on käynnistänyt kaukolämmön asiakastiedon hallinnan, laskutuksen ja tietovarastoratkaisun kehittämisprojektin. Yhtiö panostaa vahvasti kaukolämmön liiketoiminnan kehittämiseen tarjoamalla asiakkailleen uusia palveluita inWorks Heat –järjestelmän avulla. Toimintamallien, prosessien ja järjestelmien kehittämisen taustalla on Pori Energian valinta yhtiön kehittämisestä asiakaslähtöisesti.

- Hanke kattaa useita kaukolämpöliiketoimintamme johtamista, seurantaa ja päivittäisiä rutiineita helpottavia palveluita. inWorksilla hoidetaan kaukolämmön lisäksi myös kaukojäähdytyksen ja höyryn laskutus. Henkilöstömme käyttöön tullaan ottamaan myös sovellus kaukolämmön laskutustehon tarkistamiseen. Kaukolämmön it-hanke on jatkoa meidän ja inPulsen aiemmasta hyvästä yhteistyöstä. Päätökseemme yhteistyön jatkamisesta myötävaikutti myös muilta inWorks-käyttäjiltä saadut positiiviset käyttökokemukset, kertoo Pori Energian kehitysinsinööri Tiia Niemi.

Asiakastiedon hallinnan ja laskutuksen it-hankkeen myötä yhtiö lanseeraa kaukolämpöasiakkailleen monipuolisempia ja helppokäyttöisiä digitalisoituja palveluita. inWorks Online-palvelussa asiakkaat voivat katsella omia sopimus- ja kulutustietojaan, ylläpitää yhteystietojaan sekä jatkossa myös maksaa laskujaan. Asiakkaiden käyttöön aktivoidaan myös tiedotuspalvelu kaukolämmön mahdollisista jakelukatkoista ja -häiriöistä.

Asiakaskentällä asennus- ja huoltotehtävissä työskenteleville henkilöille tuotetaan inWorks-järjestelmästä sähköinen työmääräin, jonka elinkaarta voidaan seurata järjestelmästä. Asiakaspalvelijoiden työ sujuvoituu entisestään, kun inWorks integroidaan yhtiön muihin järjestelmiin, esimerkiksi verkkotietojärjestelmään.

Kaukolämmön tietovarastoratkaisu on osa inWorks-kokonaisuutta

Tietovarastoon kerrytetään kaikki tarvittava inWorksin tuottama tieto, ja sinne voidaan jatkossa tuoda tietoa myös muista järjestelmistä henkilöstön käyttöön liiketoiminnan analysointia ja jatkoraportointia varten.

Pori Energia –konserni työllistää 260 henkilöä. Vuonna 2015 konsernin liikevaihto oli 162 miljoonaa euroa ja kaukolämmön myynti oli 594 GWh. Pori Energian tuotanto- sekä lämmitys- ja jäähdytysliiketoiminta tuottaa sähköä, kaukolämpöä, kaukojäähdytystä sekä höyryä, prosessilämpöä ja prosessivesiä Porin teollisuuden prosesseihin.

 inPulse on aiemmin toimittanut Pori Energialle sähkön tuotealueen sivustoratkaisun, johon on integroitu inPulse4Utilities-tuoteperheen moduuleista Sopimuksen tekeminen, Extranet, Asiakaskommunikaatio ja Keskeytystiedotus.