FAA päästi robotit taivaalle - logistiikan murros sai lisävauhtia

FAA_paasti_robotit_taivaalle_-_logistiikan_murros_sai_lisavauhtia.jpg
Logistiikan muutosta johtaa digitalisoituminen sekä kuluttajien käyttäytymisen muutos

Yhdysvalloissa verkkotoimija Amazonin lentävät logistiikkarobotit kykenevät kuljettamaan noin 20 kilon paketteja. Yhdysvaltain ilmailulaitos (FAA) yritti ensin kieltää ilmatilassa liikkuvat uudet robotit, mutta se julkaisi alle vuorokausi sitten uudet säännöt lentäville roboteille. Digitalisoituminen tulee muuttamaan liiketoimintamalleja ja katse kääntyy kohti kuluttajan toimintaa.

Vaikka verkkokaupasta edelleen käydään keskustelua kannattaako vai ei, niin kaksi asiaa on selvää: verkkokauppa tulee kasvamaan ja tuotteiden on mentävä asiakkaiden luo sen sijaan että asiakas tulee tuotteiden luokse.

Yrittäjät.fi sivustolla uutisoitiin toukokuun alussa Itellan uudesta automaattivarastosta vahvalla viestillä ”Syksy mullistaa verkkokaupan”. Lentokentän läheisyydessä oleva Itellan uusi verkkokauppaa palveleva automaattivarasto tuo verkkokaupan suomalaisille toimijoille helpotusta logistiseen päänsärkyyn. Keskus toki palvelee myös ulkomaisia toimijoita. Kuluttajan kannalta automaatiovarasto tarkoittaa sitä, että verkkokauppaostos tulee parhaimmillaan tilaajalle saman päivän aikana, ainakin pääkaupunkiseudulle ja kaupunkikeskuksiin. Vastaavanlaisia uutisia tulemme kuulemaan lähialueilta varmasti muiltakin toimijoilta.

Tavaraa voi jatkossa vain ostaa ja myydä, ja jättää varastointi ja logistiikka ulkoisen toimijan haltuun.

Mitä logistiikka tarkoittaa kuluttajalle?

1)Tavaran toimitusmallit ovat joustavia ja mallin voi valita itse

2)Tavaran seurannan mahdollisuus on asiakaspalvelua

3)Tavarat voi ostaa mistä vain ja milloin vain

4)Tavara on yksilöllinen, eli kuluttaja päättää itse mistä komponeneteista valmis tuote koostuu

Jos lähtökohtaisesti erottelee kuluttajaostamisessa rutiiniostamisen ja elämyksellisen ostamisen vaikka vain asioiden selkeyttämiseksi, niin tavaroiden toimittamiseen syntyy jo kaksi erilaisia logistista perusmallia. Rutiiniostamisessa korostuu helppous ja elämysostoksessa ostokokemus. Elämysostokseen liittyy usein sosiaalisia tapahtumia, kuten perheen tai ystävien kanssa ostaminen, ”me-time” tai jokin muu, joka tekee ostamisesta sellaisen, että siihen halutaan käyttää enemmän aikaa. Logistiset mallit muovautuvat palvelemaan kuluttajan tarpeita.

Digitaalisuus synnyttää uusia liiketoimintamalleja logistiikkaankin

Toimitusketjuihin tulee täysin uusia malleja sekä toimijoita. Logistiikkapalvelujen valinta saattaa tapahtua vaikka verkossa huutokauppamenetelmällä ja tuotanto tapahtua yksittäisen kuluttajan toimesta. Tästä esimerkkinä suomalainen PiggyBaggy, joka yhdistää kulkevan kuluttajan ja matkaan haluavan paketin toisiina. Tutumpi toimija on maailman suurin taksiyhtiö Uber, joka kuljettaa myös verkkokaupan toimituksia. Samaan aikaan kuljetuksiin erikoistuvat toimijat löytävät joustavia malleja perinteisten kuljetusmuotojen lisäksi. Henkilökuljetuskalustoa käytetään tavaratoimituksiin ja viimeisen kilometrin matkan saattaa tehdä vaikka polkupyörä tai miehittämätön auto.

Kuljetusten hallinta ja kuluttajalupauksen pitäminen vaativat jälleen uusia toiminnanohjauksen tapoja. Kuluttaja odottaa läpinäkyvyyttä ja enenemässä määrin myös jäljitettävyyttä eri komponenttien valmistuksen osalta. Vaikka toimitus saattaakin olla vaikka taksilla tehty, on informaation logistiikalla edelleen omat vaatimuksensa. Joustavien uusien toimijoiden ohella tulevat säilymään asiaan erikoistuneet toimijat, ja ne saattavat toimia rintarinnan. Logistinen ketju ja sen ohjaaminen monimuotoistuu. Ketjun optimointi, hallinta sekä läpinäkyvyyden vaatimus vaativat tiedon siirtymistä tuotannosta kuluttajaan saakka.

Vanhoja malleja ja säädöksiä joudutaan pohtimaan uudelleen

Yhdysvalloissa verkkotoimija Amazonin lentävät logistiikkarobotit kykenevät kuljettamaan noin 20 kilon paketteja. Yhdysvaltain ilmailulaitos (FAA) yritti ensin kieltää ilmatilassa liikkuvat uudet robotit, mutta se julkaisi alle vuorokausi sitten uudet säännöt lentäville roboteille.

YK:ssa on forumi, jossa käsitellään miehittämättömän auton liikenteeseen saattamiseen liittyviä säädöksiä ja niiden synnyttämistä. Forumin tavoitteena on ratkoa eri maiden näkemyseroja asiasta ja saada aikaiseksi säännöstö, jolla mahdollistetaan miehittämättömän auton kulkeminen liikenteessä. Automatisoitujen toiminnallisuuksien sekä kokonaan itseohjautuvan auton sallimiseksi ollaan luomassa ja muuttamassa SAE Standardia. Britanniassa annettiin vuoden alussa virallisesti vihreä valo itseohjautuvan auton testaamiselle liikenteessä. Sen lisäksi Ruotsi alkaa testata 2017 alkaen Volvoissa itseohjautuvan auton teknologiaa. Kehitystä hidastavat säännökset sekä se, että toistaiseksi yksityishenkilöiltä on kielletty itseohjautuvan auton omistus. Vanha autokanta pitää huolen siitä, että kuluttajien keskuudessa muutos on hidasta. Autoihin tulee kuitenkin nopeasti erilaisia lisävarusteita, joilla automatiikkaa voidaan parantaa.

Varastot elävät omaa elämäänsä

Varastossa on jo pitkään ollut robotiikkaa auttamassa keräilyssä, kokoonpanossa ja tavaravirtojen ohjauksessa. Suomessakin on automaattivarastoja jotka osaavat käsitellä pieneriä. Amazonin ostaman KIVA Systemsin robotit siirtävät tavaroiden sijaan hyllyjä, jolloin keräilijän tai pakkaajan ei tarvitse liikkua varastossa.

Tiedon logistiikka on hyvää asiakaspalvelua sekä toimitusketjun läpinäkyvyyttä

Logistiikassa on kyse myös tiedon logistiikasta. Yhä vaativampi kuluttaja haluaa seurata tilaamansa tuotteen logistista ketjua, varsinkin jos kyseessä on jo lähitulevaisuudessa kasvava yksilöllisten ja modulaaristen tuotteiden toimitusketju. Myös tavaran valmistamiseen liittyvä seurannan tarve kasvaa ja siitä maailmalla on esimerkkeinä kestävän kehityksen ruoan sekä erikoistavarakaupan verkkokaupat jotka jäljittävät jokaisen raaka-aineen ketjun alkutuotantoon saakka. Kysynnän ennustaminen hankaloituu ennustemallien muuttuessa, joten toimitusketjun eri toimijoille on annettava tulevaisuudessa täysi läpinäkyvyys koko ketjuun.