Tuotetiedonhallinnalla takaisin asiakkaan valintalistalle

Tuotetiedonhallinnalla_takaisin_asiakkaan_valintalistalle.jpg

Jos kauppa pisti aikoinaan paljon paukkuja tuotepakkausten suunnitteluun ja siihen, että tuote varmasti löytyi hyllystä, on tuotetietojen (PIM) rooli vähintäänkin yhtä tärkeä tänä päivänä ostoimpulssin syntymiselle. Forrester nosti marraskuun 2014 raportissaan tuotetiedonhallinnan ratkaisun ainoaksi varteenotettavaksi Amazonin kilpailijaksi verkkonäkyvyydessä ja verkkokaupassa. Tällä Forrester tarkoittaa sitä, että vain keskitetysti hallitut sekä rikastetut tuotetiedot varmistavat tuotteen löydettävyyden verkossa.

Suomalainen verkkokauppa aloitti taipaleensa kokeillen kanavaa irrallaan muusta toiminnasta. Tuotetietoja hallittiin ja edelleen hallitaan verkkokaupparatkaisun omissa tietohakemistoissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tietoja ylläpidetään vähintäänkin kahdessa eri järjestelmässä ja eri myyntikanavat ovat toinen toisistaan autuaan tietämättömiä. Kuluttaja ei pääse näkemään koko kaupan valikoimaa, saatavuutta, toimitusaikoja jne. Palautuksia on käytännössä mahdoton hallita. Huomattavaa on, että palautukset usein johtuvat heikoista tuotetiedoista; esimerkiksi valmistusmateriaalien, kokojen, reseptiikan tai erilaisten yhdistelmien kuvauksien puutteesta.

Hakukone eli Suomessa Google ei arvosta niin kutsutussa orgaanisessa, eli ilmaisessa ansaitussa näkyvyydessä tuotteita, joista ei löydy kuvia, videoita ja tarinoita. Moni toimija on korvannut ansaitun näkyvyyden ostamalla hakukonenäkyvyyttä. Tutkimukset kuitenkin kertovat, että suurin osa verkon käyttäjistä on oppinut ummistamaan silmänsä mainoksilta ja pitävät ansaittua näkyvyyttä huomattavasti luotettavampana hakutuloksena. Näin ollen heikon tuotetiedon omaavat tuotteet jäävät kuluttajan verkossa tekemien vertailujen ulkopuolelle.

Kannattaako panostaa tuotetietojen hallintaan?

Gartnerin ennusteen mukaan yrityksien digitaalisen aineiston määrä kasvaa 800 % viiden seuraavan vuoden aikana, mutta vain noin 20 % siitä on järkevästi arkistoitua ja helposti löydettävissä. Aineiston tehokas hallinta sekä tarkka ja nopea löydettävyys ovat suuria kilpailuetuja aina vain enemmän digitaalisuuteen nojaavassa maailmassa.

Minkä ratkaisun valitsen?

Osassa verkkokaupparatkaisuista sekä toiminnanohjausjärjestelmistä löytyy nykyään tuotetiedonhallintaa tukevia ominaisuuksia ja niissä on myös mahdollisuus rikastaa tuotetietoja. Kuitenkin tietosisältövaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti ja tuotetietoja täytyy pystyä keräämään toimittajilta, datapankeista ja päämiehiltä, sekä jakelemaan ja raportoimaan tietoja eteenpäin yrityksen eri sidosryhmille. Tietojen hallintaa varten täytyy pystyä tukemaan eri käyttäjäryhmiä ohjaavilla työnkuluilla, joissa huomioidaan myös tietojen laadulliset vaatimukset ennen kuin tiedot jaellaan eteenpäin eri järjestelmiin ja myyntikanaviin. Muun muassa näistä syistä tarvitaankin erikseen tietojen hallintaan tarkoitettuja PIM– ja MDM –ratkaisuja.

Mitä hyötyä PIM:stä on?

Forrester tutki Yhdysvaltalaisia kuluttajia ja sai selville, että suurin osa hakee nimenomaan tuotetietoja siinä vaiheessa, kun he vertailevat eri tuotteita keskenään.

Mistä ostopolut alkavat? Forrester tutki myös tätä ja sai selville eri tuotekategorioiden eroja eri kanavien käytössä. Tässä tutkimuksessa myymälällä ei ollut merkittävää roolia ostopolun alkuvaiheessa. Vaikka tutkimuksen tuloksia ei voi sellaisenaan verrata Suomen markkinaan, voi kuitenkin todeta että myös Suomessa verkolla on merkittävä rooli ostopolun alkuvaiheessa vaikka itse ostos olisikin tehty myymälässä. Verkko siis ohjaa myymälään.

Edelleen on kiinnostavaa nähdä, missä eri tuotekategorioissa verkolla on merkittävä rooli kivijalkamyynnin toteutumisessa. Tätä tulosta sen sijaan voi pitää hyvinkin validina myös Suomen osalta. Huonekalut sekä kotiin liittyvät erilaiset parannus- ja tuunausfaktat etsitään ja tutkitaan verkossa, vaikka verkko-ostosten osuus koko myynnistä on häviävä. Jos siis et ole verkossa, et ole valintalistalla.

 

Vaikkakin verkkonäkyvyyttä voi parantaa muillakin keinoilla, on hyvä aloittaa niistä asioista, joilla on saavutettavissa suurimmat hyödyt sekä merkittävät säästöt niin tiedon ylläpitoon liittyvässä ajankäytössä, kuin järjestelmien välisten integraatioiden rakentamisessa.